Липса на менструация

 

Липсата на менструация не е самостоятелно заболяване, а симптом на гинекологично или общо заболяване. Изразява се в неявяване въобще или трайно прекратяване на менструацията Различават се: физиологична  липса на менструация.
 
Кога се наблюдава липсваща менструация
Наблюдава се през детската възраст, след 45-годишна възраст, по време на бременност и кърмене.
 
Патологична липса на менструация
Това е липса на менструация или трайното прекратяване на менструацията в годините на половата зрелост, която се дължи на гинекологични или общи заболявания.
 
Причини за липса на менстурация
Причините за липсата, на менструация могат да бъдат твърде многобройни и разнообразни. Тяхното изясняване често пъти е много трудно и изисква последователно изследване на три нива - гинеколог, специалист по гинекологична ендокринология и накрая изследване в болнична обстановка.
 
Лечение на липса на менструация
За да бъде ефективно, лечението трябва да бъде  причинно т. е. да се лекува причината. Поради това не съществува лечебен метод или лекарство, което да може да възстанови менструацията при всички случаи. Това налага да не се използват лекарствени вещества или народни средства без предварителна консултация със специалист гинеколог. 

 

{START_COUNTER}